Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Terugwinning van nutriënten uit afvalstromen

Bij Laboraad zijn we toegewijd aan het ontwikkelen van circulaire processen voor de terugwinning van nutriënten uit afvalstromen. De groeiende vraag naar ecologisch verantwoorde nutriënten, zoals hernieuwbare fosfaatbronnen, heeft geleid tot een toenemende behoefte aan duurzamere land- en tuinbouw. Het residu dat overblijft na het filteren van proceswater bevat waardevolle nutriënten, zoals stikstof, kalium en fosfor, die in ons proces worden teruggewonnen en hergebruikt in de land- en tuinbouw. Door deze waardevolle grondstoffen te behouden, verminderen we de belasting van het milieu en dragen we bij aan een efficiëntere en duurzamere land- en tuinbouw.

Bij Laboraad werken we voortdurend aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die bijdragen aan een circulaire economie en een betere toekomst voor onze planeet.