Dag: 12 juli 2022

  • Terugwinnen nutriënten uit afvalstromen

    Terugwinnen nutriënten uit afvalstromen

    Ontwikkelingsproject: Terugwinnen nutriënten uit afvalstromen. Er is een stijgende vraag naar ecologisch verantwoorde nutriënten zoals hernieuwbare fosfaat bronnen. In de industriële en agrarische sector is tot nu toe altijd toegelegd om afvalwater en proceswater zo schoon mogelijk weer in de omgeving terug te laten vloeien. De dan uit het proceswater gefilterde stoffen hebben vaak een complexe […]