LABORAAD BV

Laboraad is een research lab en werkt aan duurzame innovatie in land- en tuinbouw. Ons lab is gespecialiseerd in productonderzoek, productontwikkeling, productregistratie, bio-certificering en patentrechten.

Onze specialisten ontwikkelen nieuwe duurzame bodemverbeteraars bio-stimulatoren, meststoffen en teeltsubstraten. Wij werken naast aan onze eigen onderzoeksprojecten ook in opdracht.

ONZE MISSIE

De land- en tuinbouwsector staat voor de grote uitdaging om in de toekomst de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier te kunnen voeden. Laboraad wil de agrarische sector ondersteunen bij het leveren van duurzame en hoog kwalitatieve oplossingen die bijdragen aan een circulaire land- en tuinbouw en voldoen aan de huidige regelgevingen. Hiervoor levert Laboraad slimme oplossingen/producten voor iedere teelt.

INNOVATIE

Laboraad overbrugt de kloof tussen de fundamentele kennisontwikkeling universiteiten en de groene onderzoeksvragen van bedrijven. Het lab werkt op het grensvlak van circulaire economie, innovatie en duurzaamheid. Het team streeft altijd naar het vinden van creatieve oplossingen en werkt aan de grenzen van de kennis.

KENNISHUB

Laboraad is sinds 2017 gevestigd op Zernike Campus Groningen: een hub van kennisontwikkeling en innovatief ondernemerschap. Startups en spin-off bedrijven van de Rijksuniversiteit Groningen werken hier aan het realiseren van impact binnen de domeinen: ‘Healthy Ageing’, ‘Sustainable Society’ en energie.

VACATURES

Ben jij een vindingrijke analist, weet jij alles van horticultuur en heb je groene vingers?

Of denk jij op een andere manier een goede aanwinst te zijn voor het team? Bekijk onze vacatures of stuur een ijzersterke open sollicitatief!